Home Bedrijfsrecherche

Bedrijfsrecherche

BING Bedrijfsrecherche
BING Bedrijfsrecherche ondersteunt en biedt oplossingen bij signalen van mogelijke bedrijfscriminaliteit.

Bedrijfscriminaliteit
Net als ieder andere organisatie, kunnen ook gemeenten en andere (semi)overheden te maken krijgen met bedrijfscriminaliteit. Onder bedrijfscriminaliteit verstaan wij een breed scala aan ‘harde vergrijpen’ (integriteitsschendingen), zoals diefstal op de werkvloeronrechtmatig gebruik van bedrijfsmiddelenonrechtmatig verzuimcorruptieongeoorloofde nevenwerkzaamhedenschending van het concurrentiebeding en fraude.

Niet alleen overheid
Als onderdeel van BING, is BING Bedrijfsrecherche historisch gespecialiseerd in het doen van integriteitsonderzoeken bij overheden en semioverheden. De aard van de problematiek maakt dat wij de kennis en ervaring van de onderzoekers en adviseurs van BING effectief kunnen inzetten bij andere typen van organisaties. Ook bij uw organisatie. Tot onze opdrachtgevers behoren naast overheden en semioverheden, ook zorginstellingen, woningcorporaties, middelgrote en grote private ondernemingen/multinationals, verenigingen, stichtingen en politieke partijen.

Onderzoeksmethoden
Bij de bestrijding van bedrijfscriminaliteit, kunnen diverse onderzoeksmethoden worden ingezet, zowel reguliere ‘open’ methoden (interviews, dossieronderzoek et cetera) als bijzondere methoden van onderzoek (camera, observatie et cetera). Alle onderzoeksmethoden vindt u op de pagina onderzoeksmethoden.

Heterdaad
Een aantal vormen van bedrijfscriminaliteit kan slechts worden bewezen bij het op heterdaad betrappen van betrokkenen. Daarbij moet soms gebruik worden gemaakt van technische hulpmiddelen of andere verdergaande onderzoeksmethoden, zoals observatie. Niet alle onderzoeksmethoden kunnen echter zomaar worden toegepast, mede gezien de privacywetgeving. De wet vereist waarborgen en zorgvuldigheid van zowel het recherchebureau als de opdrachtgever. Meer hierover vindt u op de pagina wetgeving.

Onderzoek en advies
Ontvangt u signalen over bedrijfscriminaliteit en overweegt u om onderzoek te laten verrichten? Vraag BING Bedrijfsrecherche om advies voordat u tot een onderzoek besluit. Een onderzoek hoeft niet altijd de optimale oplossing te zijn voor een probleem. Wij verkennen met u alle mogelijke opties.

Naast het doen van onderzoek, kan BING Bedrijfsrecherche u ook adviseren om bedrijfscriminaliteit te voorkomen.

Meer weten
Voor meer informatie over de mogelijkheden die BING Bedrijfsrecherche kan bieden, kunt u contact opnemen met Peter Werkman, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.

BING Bedrijfsrecherche is een onderdeel van Bureau Integriteit B.V. Wij beschikken over een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Heeft u een vraag over integriteit of wilt u gewoon met ons kennismaken? Neem contact met ons op; wij komen graag bij u langs!

Top