Home Bedrijfsrecherche Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Casus concurrentiebeding
Een medewerker van een groot onderhoudsbedrijf is vertrokken bij zijn werkgever. Bij zijn vertrek is een concurrentie- en relatiebeding afgesproken. Kort na het vertrek van de medewerker, zegt een aantal klanten van het onderhoudsbedrijf de samenwerking op. Bij het onderhoudsbedrijf komt het signaal binnen dat de voormalig medewerker deze klanten heeft benaderd en heeft geadviseerd om over te stappen naar een ander onderhoudsbedrijf. Uitgebreid onderzoek levert op dat de medewerker via een inhuurconstructie bij dit onderhoudsbedrijf aan de slag is gegaan. Op grond van het onderzoek, wordt de medewerker voor de rechter gedaagd.

Heeft u een vermoeden van het handelen in strijd met een concurrentiebeding? BING Bedrijfsrecherche adviseert u graag. Kijk op onze bedrijfsrecherchepagina voor meer informatie.

Top