Fraude

Casus fraude
Een medewerker van een gemeente is verantwoordelijk voor het inhuren van aannemers/groenbedrijven voor het groenonderhoud van de gemeente. Bij de financiële administratie van de gemeente valt het op dat er regelmatig ongespecificeerde bonnen binnenkomen, die door de medewerker zijn getekend voor akkoord. De gemeentesecretaris gelast een onderzoek. Het onderzoek wijst uit dat de medewerker bij bestellingen van de gemeente tevens privébestellingen laat meeleveren en die laat facturen aan de gemeente. De medewerker wordt na het onderzoek op staande voet ontslagen en de politie wordt ingelicht.

Heeft u te maken met fraude? BING Bedrijfsrecherche adviseert u graag. Kijk op onze bedrijfsrecherchepagina voor meer informatie

Top