Home Bedrijfsrecherche Misbruik bedrijfseigendommen

Misbruik bedrijfseigendommen

Casus misbruik bedrijfseigendommen
Een medewerker van een waterschap heeft de beschikking over een dienstvoertuig, dat hij alleen mag gebruiken voor zakelijke doeleinden. Op enig moment ontdekt de financiële administratie dat er wel heel vaak wordt getankt met het betreffende voertuig. Dit staat niet in verhouding tot het reguliere gebruik van het voertuig. Na het inbouwen van gps-volgapparatuur in het dienstvoertuig, blijkt dat de medewerker het voertuig regelmatig mee naar huis neemt en voor privédoeleinden gebruikt. Door het waterschap worden rechtspositionele maatregelen getroffen jegens de medewerker.

Heeft u te maken met misbruik van bedrijfseigendommen? BING Bedrijfsrecherche adviseert u graag. Kijk op onze bedrijfsrecherchepagina voor meer informatie.

Top