Home Bedrijfsrecherche Onrechtmatig verzuim

Onrechtmatig verzuim

Casus onrechtmatig verzuim
Een personeelsconsulent van een culturele instelling wordt regelmatig onder werktijd gezien in of in de nabijheid van zijn eigen woning. Ook gaat de medewerker stelselmatig eerder naar huis dan zijn collega’s, terwijl hij later binnenkomt. Thuiswerken wordt door de organisatie niet toegestaan. De agenda van de consulent biedt ook geen uitsluitsel. Uit onderzoek blijkt dat de medewerker meerdere honden heeft. Na observatie wordt vastgesteld dat de medewerker onder werktijd zijn honden uitlaat en ook eerder naar huis gaat om zijn honden uit te laten. Met de medewerker wordt een stevig gesprek gevoerd en er volgen disciplinaire maatregelen.

Heeft u te maken met onrechtmatig verzuim? BING Bedrijfsrecherche adviseert u graag. Kijk op onze bedrijfsrecherchepagina voor meer informatie.

Top