03

mrt

BING verzorgt integriteitprogramma voor griffiers in opdracht van VvG

De Vereniging van Griffiers heeft BING de opdracht verstrekt het trainingsprogramma integriteit voor griffiers te verzorgen. Aan de opdracht is een offertetraject in concurrentie vooraf gegaan. BING is verheugd dit programma te mogen verzorgen. Deze trainingen zijn mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en worden uitgevoerd door BING, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers. Aanmelding geschiedt via de griffierskringen.

Vanaf 1 februari 2016 hebben burgemeester en CdK een wettelijke zorgplicht om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Daarmee zal, nog meer dan nu het geval is, een beroep worden gedaan op de kennis en vaardigheden van de griffier.

Integriteit heeft te maken met de morele kwaliteit van organisaties en de personen die daar onderdeel van uitmaken, in hun rug gesteund door regels. De praktijk is echter weerbarstig: het bestuurlijk-juridische normenkader is complex of biedt te weinig houvast voor de praktijk.

Daar komt bij dat de rol van de griffier in het afgelopen decennium flink is veranderd. De hedendaagse griffier is niet enkel verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische ondersteuning aan de raad, maar vervult ook de rol van adviseur. Binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld moet hij op een krachtige en gezaghebbende wijze aan deze adviesrol invulling geven. Een rol die, zeker bij integriteitsvraagstukken, vraagt om grote zorgvuldigheid en parate kennis.

Het trainingsprogramma, dat twee dagdelen beslaat, biedt griffiers up-to-date kennis en praktische handreikingen, en wordt bovendien afgerond met een naslagwerk waarin de uitgewisselde ervaringen een plek krijgen.

Klik hier voor het persbericht.

Top