Home Markten

Markten

BING Bedrijfsrecherche werkt voor zowel overheden als semioverheden als private partijen.

Publieke en semipublieke sector
BING is van oudsher gericht op gemeenten en andere overheden en verricht opdrachten in de publieke sector voor onder meer:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Ministeries
 • Rijksdiensten
 • Waterschappen
 • Veiligheidsregio’s
 • Onderwijsinstellingen
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)
 • Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s)
 • Politieke partijen

Private partijen
De diensten van BING Bedrijfsrecherche worden ook ingezet in de private sector. BING heeft onder meer opdrachten verricht voor:

 • Multinationals
 • Energiemaatschappijen
 • Leasebedrijven
 • Hotelketens
 • Vastgoedondernemingen
 • Telecomdiensten
 • Verzekeringsmaatschappijen
Top