Home Markten Publieke en semipublieke sector

Publieke en semipublieke sector

BING is van oudsher gericht op gemeenten en andere overheden en verricht opdrachten in de publieke sector voor onder meer:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Ministeries
 • Rijksdiensten
 • Waterschappen
 • Veiligheidsregio’s
 • Onderwijsinstellingen
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)
 • Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s)
 • Politieke partijen
Top