Home Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

BING Bedrijfsrecherche begint elke opdracht met het geven van advies. Bestaan er alternatieven voor het doen van onderzoek? Hoe breed en diep zal het onderzoek moeten zijn? Welke onderzoeksmethoden zijn passend (rekening houdend met het proportionaliteit- en subsidiariteitbeginsel)?

BING Bedrijfsrecherche adviseert ook over maatregelen om bedrijfscriminaliteit te voorkomen. Daarbij kunt u denken aan maatregelen in de fysieke beveiligingssfeer, zoals camerabewaking, maar ook aan maatregelen in de niet-fysieke sfeer. Daarbij gaat het meer om de bewustwording van risico’s bij medewerkers. Dit kan worden bereikt door trainingen, audits of aanscherping van de interne regelgeving. Ook het screenen van medewerkers kan hieraan een bijdrage leveren.

Top