Home Onderzoek en advies Advies en preventie

Advies en preventie

BING Bedrijfsrecherche adviseert ook over maatregelen om bedrijfscriminaliteit te voorkomen. Daarbij kunt u denken aan maatregelen in de fysieke beveiligingssfeer, zoals camerabewaking, maar ook aan maatregelen in de niet-fysieke sfeer. Daarbij gaat het meer om de bewustwording van risico’s bij medewerkers. Dit kan worden bereikt door trainingen, audits of aanscherping van de interne regelgeving.

Fysieke beveiliging
Een organisatie die integriteit hoog in het vaandel heeft, biedt aan haar medewerkers een veilige werkomgeving. Bij veiligheid komt het aspect ‘beveiliging’ aan de orde. BING Bedrijfsrecherche beschikt over beveiligingsexpertise en adviseert u graag over de beveiliging van uw gebouwen en/of andere eigendommen. Dit vindt bijvoorbeeld plaats door de inzet van onder meer:

  • Surveillancecamera’s;
  • ‘Real time’ digitale videorecorders (DVR);
  • Brandmeld- en ontruimingssystemen.

Beveiligingsbeleid
Naast fysieke maatregelen, kan BING u ook adviseren om via uw beveiligingsbeleid bedrijfscriminaliteit te voorkomen. Diensten die BING u kan aanbieden, zijn onder meer:

  • Analyse kwetsbare processen: BING kan organisaties preventief ondersteunen door het doorlichten van (de) organisatie(onderdelen) op integriteitsrisico’s. Eveneens kan er worden geadviseerd over maatregelen omtrent de interne beheersing van deze risico’s;
  • Screening/Inventarisatie kwetsbare functies: BING stelt aan de hand van criteria de aard en mate van kwetsbaarheid van de functies vast en categoriseert deze voor uw organisatie. De te nemen maatregelen stemt u hierop af. Afgestemd op uw werving- en selectiebeleid, kunt u vervolgens ook bepalen bij welke functies een screening wenselijk en zelfs noodzakelijk is;
  • Training Integriteit: De trainingen van BING dragen op het gebied van integriteit bij aan het vormen van een gezamenlijk normen- en waardenkader. Uw medewerkers worden zich meer bewust van de kleine en grote integriteitsaspecten die deel uitmaken van hun eigen dagelijkse praktijk. Zij leren lastige situaties herkennen en krijgen tips en tools om elkaar en leidinggevenden aan te spreken en om zelf niet in problemen te komen.
Top