Home Over ons

Over ons

BING is in 2004 gestart als dochteronderneming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en is in 2008 verzelfstandigd. Als voormalige dochteronderneming van de VNG, heeft BING naam gemaakt als bureau dat integriteitsonderzoeken doet bij (semi)overheden: onderzoeken naar ambtenaren, wethouders en raadsleden door heel Nederland.

De laatste jaren neemt de vraag van gemeenten naar onderzoeken van bedrijfscriminaliteit toe. Onder bedrijfscriminaliteit verstaan wij vergrijpen (integriteitsschendingen) zoals diefstal op de werkvloer, het oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, onrechtmatig (ziekte)verzuim en fraude. Door de toenemende vraag naar integriteitsonderzoeken, onze ruime ervaring, publicaties over onze werkwijze en de resultaten van ons onderzoek, worden wij ook door het bedrijfsleven en (zorg)instellingen benaderd om deze specifieke vaardigheid buiten de overheid aan te bieden. Hieruit is ‘BING Bedrijfsrecherche’, als onderdeel van BING, ontstaan.

Het team van BING Bedrijfsrecherche bestaat uit experts op diverse terreinen: forensisch IT-experts, juristen, psychologen, financieel-economisch deskundigen en voormalige politierechercheurs.

BING Bedrijfsrecherche beschikt over een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Top